mapa strony   |   kontakt   |

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu Spółki NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne
w Lubaniu Sp. z o.o.

Krzysztof Konopka
telefon służbowy: 075-721-37-87 (sekretariat)
e-mail: sekretariat@lcm-luban.pl (sekretariat)

Kompetencje Zarządu Spółki:
Do kompetencji Zarządu Spółki należą wszelkie sprawy, które Kodeks Spółek Handlowych lub umowa Spółki nie zastrzega dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.


Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Łukasz Biela
Dokument z dnia: 24.03.2009
Dokument oglądany razy: 8 450
Opublikował: Łukasz Biela
Publikacja dnia: 24.03.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl